Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi -  

X Ə B Ə R L Ə R

“ƏMLAK KALKULYATORU” İSTİFADƏYƏ VERİLİB

 09.08.2019

  Muxtar respublikamızda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində yeniliklərin tətbiqi daim diqqətdə saxlanılır. Həyata keçirilən tədbirlərin davamı kimi, qeydiyyatla bağlı daha keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi və vətəndaşların rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “əmlak kalkulyatoru” istifadəyə verilib. Vətəndaşlara və hüquqi şəxslərə daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların aparılması zamanı tələb olunan dövlət rüsumu və xidmət haqqını əvvəlcədən onlayn qaydada hesablamaq imkanı yaradılıb.

  “Əmlak kalkulyatoru” Komitənin internet saytı (www.emlak.nakhchivan.az) vasitəsi ilə istifadəçilərə təqdim olunur. Müvafiq məlumatların daxil edilməsi ilə daşınmaz əmlak obyektlərinin qeydiyyatı və çıxarışın alınması, texniki sənədlərin hazırlanması, dövlət reyestrindən arayışların verilməsi, əmlakın qabaqcadan qeydiyyatı, yüklülükdən

Ardını oxu »

DAŞINMAZ ƏMLAK VƏ TORPAQLA BAĞLI MÜRACİƏTLƏR DİQQƏTDƏ SAXLANILIR

 08.08.2019

 Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Şərur Rayon İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin iyul ayında daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və torpaqlardan istifadəyə nəzarət diqqətdə saxlanılıb.

 Ay ərzində 24 daşınmaz əmlak obyektinin texniki pasportu, 96 torpaq sahəsinin plan-ölçüsü hazırlanıb.  Texniki sənədlərin hazırlanması zamanı 40 müayinə aktı, 2 bölünmə və birləşmə planı tərtib edilərək arxiv sənədlərinə əlavə olunub.

 Vətəndaşların müraciətləri əsasında 27 sosial arayış, məhdudiyyət və yüklülüyə dair 105 arayış hazırlanaraq təqdim edilib. 15 vətəndaşın  şifahi müraciətinə baxılıb və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həll edilib.

Ardını oxu »

DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTLƏRİNƏ MÜLKİYYƏT SƏNƏDLƏRİNİN HAZIRLANMASI DAVAM ETDİRİLİR

 08.08.2019

   Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Babək Rayon İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin iyul ayı ərzində 17 fərdi yaşayış evinə məxsus texniki pasport hazırlanıb, 62 torpaq sahəsinin planı və ölçüsü tərtib edilib. Texniki sənədlərin hazırlanması məqsədi ilə əmlaklara yerində baxış keçirilib, 3 bölgü planı tərtib edilib, 29 müayinə aktı yazılaraq arxiv sənədlərinə əlavə olunub.

   Hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi üçün 79 müraciət daxil olub, qəbul edilmiş hüquqi sənədlər ilkin olaraq yoxlanılıb və qeydiyyata alınıb. Məhdudiyyət və yüklülüyə dair 41, əmlakın olub-olmamasına dair 9 arayış verilib.

Ardını oxu »

ÖTƏN AY 1519 DAŞINMAZ ƏMLAK OBYEKTİ PLANA ALINIB

07.08.2019

  Muxtar respublikada torpaq istifadəçiliyi sahəsində aşkar olunmuş qanun pozuntularının aradan qaldırılması, mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması və elektron kadastr məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi iyul ayında da diqqətdə saxlanılmışdır.

  Ötən ay 22 ailə təsərrüfatına məxsus qeyriyaşayış obyekti, həyətyanı təsərrüfat binaları və təsərrüfat fəaliyyəti ilə əlaqədar icarəyə götürülmüş torpaq sahələri üzərində hüquqlar dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Kəngərli rayonunda daşınmaz əmlak obyektlərinin plana alınması başa çatdırılmış, Şahbuz rayonunda planaalma işlərinə

Ardını oxu »

ƏKİN SAHƏLƏRİNİN YANDIRILMASI İNZİBATİ MƏSULİYYƏT YARADIR

02.08.2019

   Muxtar respublikamızda kənd təsərrüfatının əsas istehsal vasitəsi olan torpağın istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır, mütəmadi monitorinqlər aparılır.  

   Müşahidələr göstərir ki, bəzi hallarda məhsul yığımından sonra təsərrüfat sahibləri tərəfindən əkin sahələri yandırılır. Bu isə torpaqların münbitliyinin itirilməsi ilə yanaşı, ərazinin ekoloji vəziyyətinə də ciddi zərər vurur. Əkin yerləri yandırılarkən bitki qalıqları, torpağın humus qatı, faydalı torpaq mikroflorası və mikrofaunası məhv olur. Torpaqlar münbitliyini itirir, məhsuldarlıq aşağı düşür.  Sahələrin yandırılması həm də inzibati məsuliyyət yaradır.

Ardını oxu »

CARİ İLİN BİRİNCİ YARISINDA KOMİTƏNİN ŞƏRUR RAYON İDARƏSİ TƏRƏFİNDƏN HAZIRLANAN MÜLKİYYƏT SƏNƏDLƏRİNİN SAYI ARTIB

30.07.2019

   Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Şərur Rayon İdarəsinə 2019-cu ilin ilk altı ayı ərzində mülkiyyət sənədlərinin hazırlanması üçün 522 müraciət daxil olmuş və icra edilmişdir ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 19,5% çoxdur. Müraciətlər əsasında 100 daşınmaz əmlak obyektinin texniki pasportu, 272 həyətyanı, 150 kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsinin plan-ölçüsü hazırlanmışdır. Texniki sənədlərin hazırlanması zamanı 161 müayinə aktı, 11 bölünmə və birləşmə planı tərtib edilərək arxiv sənədlərinə əlavə olunmuşdur.
  156 sosial arayış, məhdudiyyət və yüklülüyə dair 418 arayış hazırlanaraq vətəndaşlara təqdim olunmuşdur. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən verilən arayışların sayında 30,2% artım müşahidə edilmişdir.

Ardını oxu »

BİRİNCİ YARIMİL ƏRZİNDƏ KOMİTƏNİN ŞAHBUZ RAYON İDARƏSİ TƏRƏFİNDƏN DAŞINMAZ ƏMLAKIN QEYDİYYATI VƏ TORPAQLARDAN İSTİFADƏYƏ NƏZARƏT DİQQƏTDƏ SAXLANILIB

30.07.2019

   Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Şahbuz Rayon İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin I yarısı ərzində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və torpaqlardan istifadəyə nəzarət diqqətdə saxlanılmış, vətəndaşların müraciətləri əsasında 50 fərdi yaşayış evinə, 10 mənzilə məxsus texniki pasport hazırlanmışdır.
 Plan-ölçünün hazırlanması üçün 61, hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün 128 müraciətə baxılmışdır. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə hazırlanan texniki sənədlərin sayı 7,1% artmışdır. Texniki sənədlərin hazırlanması zamanı əmlaklara yerində baxış keçirilmiş, 78 müayinə aktı yazılmışdır. Məhdudiyyət və yüklülüyə dair 72, əmlakın olub-olmamasına dair 93 arayış, 11 dublikat sənəd verilmişdir.

Ardını oxu »

CARİ İLİN 6 AYI ƏRZİNDƏ KOMİTƏNİN CULFA RAYON İDARƏSİ TƏRƏFİNDƏN HAZIRLANAN MÜLKİYYƏT SƏNƏDLƏRİNİN SAYI 55% ARTIB

29.07.2019

  Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Culfa Rayon İdarəsi tərəfindən cari ilin 6 ayı ərzində vətəndaşların müraciətləri əsasında mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və torpaqlardan təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət diqqətdə saxlanılıb. İlin I yarısında 68 daşınmaz əmlak obyektinin texniki pasportu hazırlanıb, 85 torpaq sahəsinin plan-ölçüsü tərtib edilərək vətəndaşlara təqdim olunub. Ötən ilin ilk altı ayı ilə müqayisədə hazırlanan texniki sənədlərin sayı 55% artıb. Texniki sənədlərin hazırlanması zamanı 80 müayinə aktı yazılıb, 8 bölünmə və birləşmə planı tərtib edilib.
  Dövlət reyestrindən 186 çıxarışın, məhdudiyyət və yüklülüyə dair 173 arayışın verilməsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş hüquqi sənədlər ilkin olaraq yoxlanılıb və qanunvericiliyə uyğun icra edilib.

Ardını oxu »

KOMİTƏNİN BABƏK RAYON İDARƏSİNƏ MÜLKİYYƏT HÜQUQLARININ DÖVLƏT QEYDİYYATI İLƏ BAĞLI MÜRACİƏTLƏRİN SAYI 47% ARTIB

29.07.2019

Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Babək Rayon İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin I yarımili ərzində 120 daşınmaz əmlak obyektinə məxsus texniki pasport hazırlanıb, 390 torpaq sahəsinin planı və ölçüsü tərtib edilib. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə hazırlanan texniki sənədlərin sayı 41% artıb. 60 bölgü planı hazırlanaraq arxiv sənədlərinə əlavə olunub. 192 müayinə aktı yazılıb.
 6 ay ərzində hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi üçün 516 müraciət daxil olub və icra edilib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 47% çoxdur.
 Vətəndaşların müraciətləri əsasında məhdudiyyət və yüklülüyə dair 275, əmlakın olub-olmamasına dair 103 arayış verilib.

Ardını oxu »